Privacybeleid

Gamerfinitie B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Voor volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten zelf, hun doel, evenals de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door de website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook "de website"): www.goinfinitie.com
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: "De beheerder"): Gamerfinitie B.V., Handelsnaam: GOINFINITIE, gevestigd aan Oder 20, PB A2878, 2491DC 's-Gravenhage, KvK-nummer: 81900740

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website of de verstrekte gegevens en informatie daarop niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en met name niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en, meer in het algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door de wet met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van geheel of slechts een deel ervan, inclusief de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen elke inbreuk, kan dit niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische stappen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor het juiste beheer van de website kan de beheerder op elk moment:
de toegang tot de website voor bepaalde categorieën bezoekers opschorten, onderbreken of beperken voor de gehele website of een deel ervan
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met nationaal of internationaal recht of in strijd is met de internetetiquette
de website tijdelijk ontoegankelijk maken voor het uitvoeren van updates

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen, fouten, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. Hoe u verbinding maakt met de website is uw verantwoordelijkheid. U moet zelf alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
wegens schending van de bepalingen van dit privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u zelf, derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van enige actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij lijdt en zal lijden van u te vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). Persoonsgegevens worden begrepen als: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele